Strona główna         O projekcie         Ogłoszenia         Zajęcia         Zdjęcia         Kontakt
   

"Akademia PR-ofesjonalnych umiejętności"
04.01.2010-30.12.2011
projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bezpłatne szkolenie skierowane do 220 (po 110 osób w roku 2010 i 2011) dorosłych (powyżej 18 roku życia) osób pracujących, zamieszkałych na terenie województwa lubuskiego, wykonujących pracę na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, umowy zlecenia lub umowy o dzieło, które z własnej inicjatywy (poza godzinami pracy) są zainteresowane nabyciem nowych, uzupełnianiem lub podwyższaniem kwalifikacji i umiejętności z zakresu Public Relations (szkolenia z zakresu kształtowania stosunków publicznie działającego podmiotu z jego otoczeniem), z zakresu NLP (szkolenia oparte na zbiorze technik komunikacji nastawionych na tworzenie i modyfikowanie wzorców postrzegania i myślenia u ludzi) oraz z zakresu języka niemieckiego lub angielskiego o profilu biznesowym. więcej >

 

Przydatne linki:

www.efs.gov.pl

www.inwestycjawkadry.pl